CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aggregation behavior and size of lipopolysaccharide from Escherichia coli O55:B5

Anna Bergstrand (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Christer Svanberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Maud Langton (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Magnus Nydén (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Colloids and Surfaces B - Biointerfaces Vol. 53 (2006), p. 9.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2008-01-30.
CPL Pubid: 25405

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur