CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthetic Biology and Metabolic Engineering for Future Biorefineries

Yvonne Nygård (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik)
Bioprocessing India, Guwahati 2017 (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-12-22.
CPL Pubid: 254040