CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

People as a Contamination Source, Performance of Martinson MF864 microfiber surgical clothing system in a dispersal chamber. Report in Safety Ventilation.

Bengt Ljungqvist (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik) ; Berit Reinmüller (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2017.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-21. Senast ändrad 2017-12-21.
CPL Pubid: 254006