CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microbial contamination risks of the surface of surgical clothing systems - an observational study

Catinka Ullman (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik) ; Bengt Ljungqvist (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik) ; Berit Reinmüller (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik)
European Journal of Parenteral & Pharmaceutical Sciences 22/1, p. 6-12. (2017)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-21. Senast ändrad 2017-12-21.
CPL Pubid: 253992