CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nej, man behöver inte djuren för att få mat

Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Rasmus Einarsson (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori)
Aftonbladet 18 december, (2017)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2017-12-21.
CPL Pubid: 253989

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Miljö- och naturvårdsvetenskap

Chalmers infrastruktur