CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En klimatskatt kan främja biologisk mångfald

Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Land Lantbruk 8 februari, (2017)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2017-12-21.
CPL Pubid: 253988

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Miljö- och naturvårdsvetenskap

Chalmers infrastruktur