CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In Vitro Chondrogenesis in 3D Bioprinted Human Cell-laden Hydrogel Constructs

S. Schwarz ; Linnea Strid Orrhult (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Erdem Karabulut (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; C. Goegele ; K. Stoelzel ; G. Schulze-Tanzil ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi)
Tissue Engineering Part A (1937-3341). Vol. 23 (2017), p. S16-S16.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-12-20.
CPL Pubid: 253937

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi

Ämnesområden

Cellbiologi

Chalmers infrastruktur