CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

3D Bioprinting of a Human Skin Tissue Model

Linnea Strid Orrhult (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Janni Sundén ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi)
Tissue Engineering Part A (1937-3341). Vol. 23 (2017), p. S76-S76.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-12-20.
CPL Pubid: 253935

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi

Ämnesområden

Cellbiologi

Chalmers infrastruktur