CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Arecibo upgrade: Expected performance with the new Gregorian feed system

L. Baker ; D. Campbell ; M. Davis ; P. Goldsmith ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik)
URSI General Assembly, Lille, France, 1996. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2010-10-27.
CPL Pubid: 25393

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur