CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Keep the Beat: On-The-Fly Clock Offset Compensation for Synchronous Transmissions in Low-Power Networks

Martina Brachmann ; Olaf Landsiedel (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) )
Proceedings of the 42nd Annual IEEE Conference on Local Computer Networks (LC) (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-19. Senast ändrad 2017-12-19.
CPL Pubid: 253921

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)