CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of broadband compact corrugated horns by the FDTD method

W. K. Gwarek ; M. Celuch-Marcysiak ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik)
MIKO96, Poland (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25392

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur