CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of dielectrically loaded hard walls on performance of waveguide antenna arrays

Sergei Skobelev (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; L. L. Mukamedov ; Per-Simon Kildal (Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
International Symposium on Antennas JINA, Nice, France, Nov., 1996. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 25391

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur