CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Consumption perspective in climate strategies of cities – the case of Gothenburg. Mistra Urban Futures Policy Brief 2017:2

Jörgen Larsson (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2017. - 4 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2017-12-19.
CPL Pubid: 253903

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Ämnesområden

Miljöledning
Hållbar utveckling

Chalmers infrastruktur