CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forskare: Så ser vi på alternativen till en flygskatt

Jörgen Larsson (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori) ; Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Anna Elofsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Dagens samhälle 170227, (2017)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-19.
CPL Pubid: 253900

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Annan samhällsvetenskap
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur