CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis using the virtual cavity method of a waveguide coupling junction with overlapping slots

Lars Manholm (Institutionen för mikrovågsteknik) ; J. Hirokawa ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik)
IEICE International Symposium on Antennas and Propagation, Chiba, Japan, Sept., 1996. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25390

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur