CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hiranya Peiris leder in i astronomins nya tidsålder

Robert J. Cumming (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium)
Populär Astronomi (1650-7177). Vol. 17 (2017), 4, p. 22-25.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Att forska om universum idag är inte som det var förr. Hiranya Peiris, föreståndaren för Oskar Klein Centre trivs med det nya.Denna post skapades 2017-12-19. Senast ändrad 2017-12-19.
CPL Pubid: 253899

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Kosmologi
Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur