CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sverige borde leda inom internationell rymdpolitik

Robert J. Cumming (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium)
Populär Astronomi (1650-7177). Vol. 17 (2017), 1, p. 38-40.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Statsvetaren Johan Eriksson vill förstå rymdens roll i den nya världsordningen – och ser möjligheter för Sverige.Denna post skapades 2017-12-19. Senast ändrad 2017-12-19.
CPL Pubid: 253897

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Rymd- och flygteknik
Globaliseringsstudier

Chalmers infrastruktur