CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MOR: Multichannel Opportunistic Routing for Wireless Sensor Networks

Peilin Zhang ; Olaf Landsiedel (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Oliver Theel
Proceedings of the International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks (EWSN) (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-18. Senast ändrad 2017-12-18.
CPL Pubid: 253890

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)