CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pretreatment of lignocellulosic Feedstocks

Antonio D. Moreno (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Lisbeth Olsson (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik)
Extremophilic Enzymatic Processing of Lignocellulosic Feedstocks to Bioenergy p. 31-52. (2017)
[Kapitel]

[No abstract available]Denna post skapades 2017-12-18. Senast ändrad 2017-12-22.
CPL Pubid: 253886

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur