CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a methodology for the investigation of stroke patients’rehabilitation in home settings

Elizabeth Marcheschi (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik) ; Marie Elf (Institutionen för arkitektur) ; Lena von Koch ; Hèlène Rasmussen Pessah
BMC Nursing - European Academy of Nursing Science and the Swedish Society of Nursing Summer Conference 2017: The Future Direction of European Nursing and Nursing Research: Malmö, Sweden. 04-05 July 2017 Vol. 16 (2017), S1,
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-12-18.
CPL Pubid: 253852

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Hälsovetenskaper
Annan hälsovetenskap
Vetenskapsteori med inriktning mot vård- och omsorgsområdet

Chalmers infrastruktur