CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A DNS study of closure relations for convection flux term in transport equation for mean reaction rate in turbulent flow

Andrei Lipatnikov (Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper) ; Vladimir Sabalnikov ; Nilanjan Chakraborty ; Shinnosuke Nishiki ; Tatsuya Hasegawa
Flow Turbulence and Combustion (1386-6184). Vol. 100 (2018), 1, p. 75-92.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-15. Senast ändrad 2018-01-10.
CPL Pubid: 253821

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper

Ämnesområden

Energi
Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur