CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of a rotationally symmetric cellular phone with a monopole antenna.

Robert Leijon (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik) ; A. Kishk
EuMC, Prague, Sep., 1996. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25381

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur