CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Naturvetaren

Per Lundin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society)
Tjänstemannen i skönlitteraturen: Bilder av goda och mindre goda byråkrater p. 123–141. (2017)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-12-14.
CPL Pubid: 253789

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Ämnesområden

Teknikhistoria

Chalmers infrastruktur