CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Empowering silicon with vertical-cavity lasers

Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Emanuel P. Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Sulakshna Kumari ; Gunther Roelkens ; Roel Baets
Compound Semiconductor (1096-598X). Vol. 23 (2017), 5, p. 40-45.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Bringing the advantages of the VCSEL to silicon photonics with vertical-cavity lasers.Denna post skapades 2017-12-14. Senast ändrad 2017-12-14.
CPL Pubid: 253780