CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstrip antennas for space: development and analysis of linear arrays

P. Ingvarson ; R. Petersson ; Peter Slättman (Institutionen för mikrovågsteknik)
COST 245 ESA Workshop, Noordwijk, June, 1996 (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25378

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur