CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elrullstol I primärvården – kliniskt förbättringsarbete

Cecilia Pettersson (Institutionen för arkitektur)
Arbetsterapiforum (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-13.
CPL Pubid: 253774

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur