CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Correspondence: On the bonding in ligand-protected gold clusters

Henrik Grönbeck (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers) ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Nature Communications (2041-1723). Vol. 8 (2017),
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-12-13. Senast ändrad 2017-12-13.
CPL Pubid: 253753

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur