CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectral domain technique for radiation and scattering from arbitrary cylindrical structures

S. R. Rengarajan ; Per-Simon Kildal (Institutionen för mikrovågsteknik)
Asia-Pacific, New Dehli, Dec., 1996. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25374

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur