CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low temperature performance and characterization of solid-state ion-exchanged Cu-CHA for ammonia SCR applications

Hanna Härelind (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi)
Presented (oral) at the CLEERS Workshop (Cross-Cut Lean Exhaust Emissions Reduction Simulations), Ann Arbor, Michigan, USA, October 3-5, 2017 (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-12.
CPL Pubid: 253727