CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NUMERICAL MODEL REDUCTION WITH ERROR CONTROL FOR COMPUTATIONAL HOMOGENIZATION OF TRANSIENT HEAT FLOW

Emil Aggestam (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of 29th Nordic Seminar on Computational Mechanics – NSCM29 (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]

Computational homogenization of transient heat flow is considered by analyzing the response on a representative volume element. A novel numerical model reduction strategy combined with error control is proposed.

Nyckelord: computational homogenization, transient heat flow, numerical model reduction, error analysis.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-12. Senast ändrad 2017-12-14.
CPL Pubid: 253711

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur