CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Debatt – Hög tid för socialt bostadsbyggande.

Anna Braide Eriksson (Institutionen för arkitektur) ; Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur) ; Jan Paulsson (Institutionen för arkitektur) ; Morgan Andersson (Institutionen för arkitektur) ; Ola Nylander (Institutionen för arkitektur)
Tidskriften Plan - Planering av stad och land. (0032-0560). 2017/4, p. 46-47. (2017)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-12.
CPL Pubid: 253707

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Arkitekturteknik
Byggproduktion
Bebyggelseforskning
Arkitektur

Chalmers infrastruktur