CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rum för god skolmiljö ur förvaltarens och byggherrens perspektiv. Medverkan och dialog i byggande och förvaltning.

Morgan Andersson (Institutionen för arkitektur)
In de Laval, S. Skolans nya rum. En antologi om samspelet mellan pedagogik och arkitektur. p. 135-150. (2017)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-12.
CPL Pubid: 253706

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Byggproduktion
Arkitektur

Chalmers infrastruktur