CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enzyme pre-treatment of soy bean meal:effects on non-starch carbohydrates, protein,phytic acid, and saponin biotransformation and digestibility in mink (Neovison vison)

Hans Jakup Jacobsen ; Katerina Kousoulaki ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Nils-Gunnar Carlsson (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Öysten Ahlström ; Åge Oterhals
Animal Feed Science and Technology (0377-8401). Vol. 236 (2018), p. 1-13.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Enzyme pre-processing, soybean meal response surface methodology, antinutritional factors, protein, minkDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-11.
CPL Pubid: 253696

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur