CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of argon and nitrogen atmospheres on the properties of the as-built 316L stainless steel components by Laser Sintering

Camille Pauzon (Institutionen för industri- och materialvetenskap) ; Eduard Hryha (Institutionen för industri- och materialvetenskap) ; Pierre Forêt ; Lars Nyborg (Institutionen för industri- och materialvetenskap)
Euro PM proceedings 2017 (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-11.
CPL Pubid: 253692

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industri- och materialvetenskap

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialteknik

Chalmers infrastruktur