CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of a flared and corrugated asymetrical trough guide

Peter Slättman (Institutionen för mikrovågsteknik) ; J. Sanford
International Symposium on Antennas JINA, Nice, France, Nov., 1996 (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2011-02-08.
CPL Pubid: 25367

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur