CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structure and microbial composition of nitrifying microbial aggregates and their relation to internal mass transfer effects

Britt-Marie Wilén (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vattenprocessteknik)
Water Science and Technology Vol. 50 (2004), 10, p. 213-220.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: fluorescence in situ hybridisation, mass transfer effects, nitrifying aggregatesDenna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 2536

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vattenprocessteknik (2000-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur