CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Iron Enrichment and Photoreduction of Iron under PAR and UV in the Presence

Murat Özturk ; Peter Croot ; Stefan Bertilsson ; Katarina Abrahamsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk och analytisk kemi) ; B Karlsson ; R David ; Agneta Fransson ; E Saukshaug
Deep-Sea Research Part II Vol. 51 (2004), 22-24, p. 2841-2856.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-12.
CPL Pubid: 25359

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk och analytisk kemi (2005-2005)

Ämnesområden

Tungmetaller och övriga metaller

Chalmers infrastruktur