CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Technological potential of Bifidobacterium aesculapii strains for fermented soymilk production

Francesca Patrignani ; Monica Modesto ; Samanta Michelini ; Maria Cristina Sansosti ; Diana Serrazanetti ; Linnea Qvirist (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Lorenzo Siroli ; Lucia Camprini ; Paola Mattarelli ; Rosalba Lanciotti
LWT - Food Science and Technology (0023-6438). (2017)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-06.
CPL Pubid: 253587

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur