CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bifidobacterium callitrichidarum sp. nov. from the faeces of the emperor tamarin (Saguinus imperator)

Monica Modesto ; Samanta Michelini ; Maria Cristina Sansosti ; Carlotta De Filippo ; Duccio Cavalieri ; Linnea Qvirist (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Thomas Andlid (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Caterina Spiezio ; Camillo Sandri ; Stefano Pascarelli ; Barbara Sgorbati ; Paola Mattarelli
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (1466-5026). (2017)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-06.
CPL Pubid: 253582

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur