CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Punching/Shear Strength of a Full-scale Tested Bridge Deck Slab

Jiangpeng Shu (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik) ; Mario Plos (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik) ; Kamyab Zandi Hanjari (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Morgan Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Filip Nilenius (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
39th IABSE Symposium – Engineering the Future, Vancouver, Canada p. 1750-1757. (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-05. Senast ändrad 2017-12-06.
CPL Pubid: 253570

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Transport
Infrastrukturteknik

Chalmers infrastruktur