CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Internal force distribution in RC slabs subjected to punching shear

Jiangpeng Shu (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik) ; Beatrice Belletti ; Aurelio Muttoni ; Matteo Scolary ; Mario Plos (Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik)
Engineering structures (0141-0296). Vol. 153 (2017), p. 766-781.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-05. Senast ändrad 2017-12-06.
CPL Pubid: 253568

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)