CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

5G Connected Vehicles: the Missing Link to Highly Autonomous Vehicles

Mouhamed Abdulla (Institutionen för elektroteknik) ; Ke Wu
Routes et transports Magazine (0319-3780). Vol. 46 (2017), 2, p. 122-127.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-05. Senast ändrad 2017-12-05.
CPL Pubid: 253552