CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Understanding institutional enables and barriers to the dissemination of MaaS. A tentative framework

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Till Koglin ; Annica Kronsell ; Dalia Mukhtar-Landgren ; Steven Sarasini ; Göran Smith (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Jana L. Sochor (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Proceedings of ICoMaaS 2017, 1st International Conference on Mobility as a Service, Tampere 28-29 November 2017 p. 204-208. (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Mobility-as-a-Service, barriers, enablers, dissemination, frameworkDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-04.
CPL Pubid: 253549

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur