CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Moving mesh adaptivity applied to railway dynamics

Håkan Lane (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Book of Abstracts, 3rd European Conference on Computational Mechanics (ECCM2006), Lisbon (Portugal) June 2006 (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-12.
CPL Pubid: 25353

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur