CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lipid nanotube networks: Biomimetic Cell-to-Cell Communication and Soft-Matter Technology

Irep Gozen ; Aldo Jesorka (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi)
NANOFABRICATION (2299-680X). Vol. 2 (2015), 1, p. 27-31.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-12-04.
CPL Pubid: 253527

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur