CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rail vehicle – track structure – subgrade computational analysis - Integrated finite element techniques

Håkan Lane (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 105 pages s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-01-11.
CPL Pubid: 25352

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-06-10
Tid: 13.15
Lokal: 13.15 Delta, M-huset, Chalmers