CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An IVS Pilot Study for Distributed Correlation in the VGOS era

Alessandra Bertarini ; Gino Tuccari ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Jamie McCallum ; Stuart Weston
Proceedings of the 23rd European VLBI Group for Geodesy and Astrometry Working Meeting p. 49-50. (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Correlation, VGOS, Geodetic VLBIDenna post skapades 2017-12-04. Senast ändrad 2017-12-04.
CPL Pubid: 253507