CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geometric Variations of a Geodetic Radio Telescope

Sten Bergstrand ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Magnus Herbertsson ; Carsten Rieck ; Jörgen Spetz ; Claes-Göran Svantesson
Proceedings of the 23rd European VLBI Group for Geodesy and Astrometry Working Meeting p. 61-64. (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: radio telescope, laser tracker, laser scanner, deformation parametersDenna post skapades 2017-12-04. Senast ändrad 2017-12-04.
CPL Pubid: 253504