CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proposed Establishment of a new Fundamental Geodetic Station in Antarctica

Ludwig Combrinck ; Aletha de Witt ; Per Erik Opseth ; Are Færøvik ; Leif Morten Tangen ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, Rymdgeodesi och geodynamik)
Proceedings of the 23rd European VLBI Group for Geodesy and Astrometry Working Meeting p. 103-107. (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: GGOS, Antarctica, VLBI, GGRF, AVNDenna post skapades 2017-12-04. Senast ändrad 2017-12-04.
CPL Pubid: 253503

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)