CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Initial Estimations of the Lunar Lander Position by OCEL Observations

Zongkai Zhang ; SongTao Han ; Axel Nothnagel ; Laura La Porta ; Sebastian Halsig ; Andreas Iddink ; Frédérik Jaron ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Jim Lovell ; Alexander Neidhardt ; Christian Plötz ; Geshi Tang
Proceedings of the 23rd European VLBI Group for Geodesy and Astrometry Working Meeting p. 200-204. (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: VLBI, OCEL, Chang’E-3 lunar lander, PositioningDenna post skapades 2017-12-04. Senast ändrad 2017-12-04.
CPL Pubid: 253502